دوران نداشتن اینترنت تموم شد ؟

در این مدتی که اینترنت به صورت سراسری قطع بود اگر بخواهم صادقانه بگویم نود درصد ضرر و مشکل بود که هر کسی به میزان کار و زندگی خود با آن برخورد کرد . میخواهم بگویم ده درصد اتفاق های دیگر را هم حواسمون باید باشد .

برای دانستن ارزش یک چیز باید نداشتن آن را نیز تجربه کرد .

مثلا بعد از این که از سرما خوردگی نجات پیدا می کنیم مدتی قدر سلامتی را می فهمیم . همین موضوع برای اینترنت و … هم مصداق دارد . در هفته یا ماه میخواهم چند روز نداشتن اینترنت اختیاری را تجربه کنم و هم از دوران نبودش استفاده کنم و هم در دورانی که هست بهتر استفاده کنم . ( این درسی است که به صورت اجباری پاس کردم و میوه ی این شرایط بود )

حجم زیادی برنامه باز کردم برای دورانی که اینترنت وصل خواهد شد در صورتی که اگر اینترنت اینگونه قطع نمی شد شاید هیچ وقت به آن فکر نمی کردم .

پی نوشت : این متن را در شرایطی می نویسم که هنوز از نبود اینترنت ناراحتم و در زمان نبودش به شدت به مشکل برخورد کردم ولی ترجیح دادم از ناراحتی هایم ننویسم و از فرصتی که در درون آن پیدا کردم بنویسم .

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید