تقابل یک کار واحد در برابر دو شخص متفاوت

هیچ کاری را نمیتوان به صورت مطلق گفت که خوب است یا بد !

فرض کنید دو فرد همزمان در حال تماشای تلوزیون هستند اگر پیشفرض ذهنی ما این باشد که تلوزیون دیدن مضر است , می گوییم هر دو در حال تلف کردن وقت هستند چون هر تلوزیون دیدنی را یک نتیجه برداشت می کنیم .

در حالی که دو شخص متفاوت داریم . شخصی که در حال تماشای آموزش آشپزی است چون شب میخواهد غذای جدیدی بگذارد با کسی که چون تلوزیون کانال آشپزی است و حال ندارد دنبال کنترل بگردد و آن را می بیندفرق می کند .

چقدر در جاهای مختلف یک نتیجه را به چند نفر سرایت داده ایم .

مثلا خیلی از کتاب خوان ها فکر می کنند اگر کسی کتاب نمیخواند پس احمق است . دانشگاهی ها این فکر را در مورد بی سواد ها می کنند . بازاری ها این فکر را در مورد دانشگاهی ها می کنند و…

به تعداد انسان های روی زمین شایدم بیشتر در مورد یک کار واحد نتیجه ی متفاوت داریم . چقدر پیش آمده است کسی در زندان متحول شده و همان زندان برای کسی دیگر پله ای برای بدتر شدن بوده است .

شما وقتی در حال خواندن متن بودید چه مثالی به ذهنتان آمد ؟

اگر دوست داشتید برایم بنویسید

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

 1. شما مشکل در درک آمار و احتمال دارید.
  مثلا:
  چقدر پیش آمده است کسی در زندان متحول شده و همان زندان برای کسی دیگر پله ای برای بدتر شدن بوده است .
  چقدر پیش آمده اولی را باید با فونت 10 بنویسی و چقدر پیش آمده دومی را با فونت 40 بنویسی.

  اینکه یک کاری برای 90% افراد مضر و برای 10% افراد مفید است بنابراین می توانیم بگوییم برای 80% جامعه مضر است. بنابراین 80% عدد قابل توجهی است و در کل مطلقا می گوییم مضر است.
  زمانی نمیتونیم مطلقا مضر بگوییم که میزان مفید و مضر بودن هیچ یک بیشتر از 60% نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید