ستایش تسلیم شدن

همیشه از ستایش تسلیم نشدن و ادامه دادن گفته اند . الان دو دسته پر جمعیت داریم : دسته اول گروهی که اگر حتی کمی احساس شکست کنند اصلا شروع نمی کنند و دسته دوم گروهی که هیچ وقت تسلیم نمی شوند .

حالا شاید سوال شود که گروهی که زود تسلیم می شود گروهی خوبی نیست ولی گروهی که هیچ وقت تسلیم نمی شود هم گروه مناسبی نیست ؟

جواب این سوال مطلق نیست ولی این گروه هم در خیلی از مواقع گروه مناسبی نیست .فردی که در رشته ای درس می خواند که دوست ندارد و تا دکتری تسلیم نمی شود یک بازنده ی واقعی است البته که شاید از بیرون بازنده به نظر نیاید .

فردی که پنج سال است هر روز برای رفتن به شرکت مورد نظرش خودش را سرزنش می کند و تسلیم نشده یک بازنده ی متوقف ناپذیراست .

همچنین آدم هایی به جای فکر کردن خیلی وقت ها سراغ سمینارها و مشاوران انگیزشی می روند و توسط این سخنران ها شکار می شوند و به طور موقت حال خوب را تجربه و فکر می کنند آن حال بد اشتباه بوده و دوباره اشتباه خود را ادامه می دهند .

دیدگاهتان را بنویسید