علاقه مند شدن به چیزهایی که به آن ها علاقه نداریم

خیلی وقت ها حتی در کار و شغلی که آن را دوست داریم تعدادی از کارهای دوست نداشتنی را هم باید انجام بدهیم

نمیتوان گفت من فقط از هر کاری لذت میبرم آن را انجام میدهم . حتی آن هایی که به شدت از شغل خود راضی هستند هم کارهای اذیت کننده دارند ولی چون از آن صحبت نمی کنند باعث می شود دیگران فکر کنند آن ها فقط کارهای دوست داشتنی انجام می دهند .

یکی از راه های علاقه مند شدن به کارهای دوست نداشتنی اطلاعات و دانش بیشتر داشتن است مثلا من شاید بخواهم کارم را درشبکه های مجازی معرفی کنم ولی این کار را دوست ندارم هر روز انجام دهم . وقتی در مورد این شبکه ها و قابلیت هایشان بیشتر بدانم حالا هر روز از اذیت شدن من کمتر میشود چون در این حوزه تا حدودی اطلاعات و تجربه دارم .

از طرفی توقع دوست داشتن صد در صدی هم نداشته باشیم . یاد جمله محمد علی کلی افتادم ولی چون به شدت در شبکه های مجازی و کانال های انگیزشی از آن استفاده شده دیگر آن تاثیر قبلی را ندارد و حس خوبی بهش ندارم ولی آن را نقل میکنم که با این مضمون بود :

من از هر دقیقه ی تمرین متنفر بودم ولی به خودم می گفتم الان زجر بکش بقیه ی عمرت را مثل قهرمان ها زندگی کن

به نظرم کسانی که فقط از خوبی های کار و زندگی خودشان می گویند در حال خیانت به افراد هستند چون باعث می شود دیگران در تحلیل خطای زیادی کنند

شاید بگویید زندگی خودشان است شاید نخواهند چیزی از مشکلات بگویند . من هم با شما موافقم . اگر کلا در مورد کاری نگویند بحثی نیست مشکلات را هم نگویند . ولی اگر در مورد کاری صحبت میکنند و فقط از خوبی های آن بگویند و مشکلات را پنهان کنند به این موضوع حس خوبی ندارم .

دیدگاهتان را بنویسید