تجربه ی بیشتر لذت و حال خوب با اشتراک گذاری

استفاده از هر لذتی , نهایتی دارد .

مثلا من جوجه کباب را دوست دارم و یک جوجه کباب سفارش می دهم شاید سالاد و نوشابه هم به آن اضافه کنم برای لذت بیشتر . این پایان کار است . در این شرایط دیگر نمیتوانم چیزی اضافه کنم برای لذت بیشتر . چه بسا اگر سفارش دو جوجه کباب بدهم اوضاع خراب تر هم بشود و بدم هم بیاید . منظورم این است که ما با خط پایان لذت مواجه شدیم .

برای عبور از این خط چه کاری میتوان کرد ؟

یکی از راه هایی که برای عبور از خط پایان لذت است اشتراک گذاری یا تقسیم است .

خیلی از ثروتمندان بعد از رسیدن به این خط تازه شروع به یافتن دوست جدید یا شریک زندگی جدید می کنند .

من اگر با دوستی بروم رستوران و جوجه سفارش دهم خط پایان من کمی طولانی تر خواهد شد . اگر غذای او را هم حساب کنم باز هم این فاصله را طولانی تر خواهم کرد .در نتیجه حال خوب و لذت بیشتری رو تجربه خواهم کرد . چنان که شاید مزه ی غذا را فراموش کنم ولی آن حال خوب تا روزها با من خواهد بود .

وقتی ثروتمندانی همچون بیل گیتس تعداد زیادی خیریه و موسسه برای کمک به نیازمندان دارند این فقط به دلیل انسان خوب بودن یا پاداش خوب در دنیای دیگر نیست آن ها در حال طولانی تر کردن مسیر لذت هستند .

خیلی وقت ها میتوانیم با اشتراک گذاری مرز لذت رو جا به جا کنیم .

دیدگاهتان را بنویسید