حرف جدید در زمینه ی تکراری

اگر تیتر زده بودم راه های افزایش اعتماد به نفس قطعا فرار میکردید !

یا نوشته بودم راه های یادگیری زبان انگلیسی در دو ماه !

بعضی موضوعات و زمینه ها انقدر در موردشون مطلب و صحبت وجود دارد که هر چیزی که بخواهیم بگوییم مخاطب گارد دارد و شانس خواندن مطلب ما به شدت کم است چون مخاطب در اون موضوع خیلی پیش زمینه دارد

فرض کنید کسی الان بخواهد در زمینه اعتماد به نفس یا آموزش زبان انگلیسی و … مطلب بنویسد . مخاطب از آن اول به چشم یک مطلب به درد نخور وارد آن مطلب میشود چون مدت ها مطالب گوناگون خوانده که یا کپی از روی هم بودند یا مفید نبودند تازه اون هایی که مفید هم بودند و مخاطب خودش عمل نکرده میگذارد به حساب مطلب به درد نخورد بودن آن مطلب

پس راه حل چیست ؟

در این حوزه ها باید با احتیاط وارد شد

متفاوت باید بود جوری که مخاطب در همان چند ثانیه اول بفهمد چون چند ثانیه بیشتر وقت نداری برای ثابت کردن خودت

به جای دغدغه ی افزایش مخاطب باید دغدغه ی ارتباط سازی با مخاطب رو داشت

تقریبا میشود گفت که این موضوعات در اقیانوس قرمز هستند

وقتی در اقیانوس قرمز هستیم معمولی بودن مساوی است با مرگ

مخاطب امروز باهوش است . سریع میفهمد این حرف ها , صحبت های خود فرد است یا نه ؟

اگر صحبت های خود فرد است آیا بهش عمل میکند یا نه ؟

علاوه بر این ها باید برای انجام درست و … مدتی همراه آن ها بوددیدگاهتان را بنویسید