اگر در استارباکس کار میکردم

به جای نوشتن اسم مردم روی فنجان قهوه شان , جملات زیر را مینوشتم :

شما و تمام کسانی که دوست شان دارید , روزی خواهید مُرد . تنها بخش کوچکی از چیزهایی که گفته اید و یا کارهایی که انجام داده اید برای تعداد کمی از مردم اهمیت خواهد داشت , آن هم صرفا برای یک مدت کوتاه .

این حقیقت ناخوشایند زندگی است . ما هیچ نیستیم . پس از قهوه لعنتی تان لذت ببرید

این ها جملات مارک منسن است در کتاب اوضاع خیلی خراب است البته به شکل مختصر شده

منظور مارک منسن از این که ما هیچ نیستیم به معنی هیچ کاری نکردن نیست به معنی این است که آزادانه انتخاب کن آزادانه عمل کن و سخت نگیر و از لحظاتت لذت ببر و برای خودت زندگی کن و راحت باش با خودت و کارهایت

در روزهای آینده باز هم در مورد کتابش مینویسم . فعلا دوست دارم از این صفحاتی که خواندم لذت ببرم و به صفحات جدیدش وارد نشوم

دیدگاهتان را بنویسید