ما مدیونیم به کسانی که چیز مفیدی ارائه کردند و تشکر نکردیم

شاید فکر کنیم یک کامنت تشکر در میان انبوه کامنت تشکر دیگران چه سودی دارد ؟
وقتی هیچ کس تشکر نکرده چرا ما تشکر کنیم ؟
اگر تشکر کنیم فکر میکند خبری شده است و…

حتی اگر نظر ما را نشنوند ما وظیفه داریم تشکر کنیم
حتی اگر پول داده ایم و سمینار رفته ایم وظیفه داریم تشکر کنیم

خیلی از ایده ها و کسب و کار هایی که نابود شده اند تا زنده ماندن به یک تشکر و دیده شدن فاصله داشته اند

بگذار بفهمند مفید بوده اند
بگذار حس زنده بودن کنند

یک عادت بدی که در خیلی ها میبینم این است که تا از کاری سود میبرند عبور میکنند . این خیانت به شخصی است که عملش بی پاسخ مانده است و همچنین خیانت به کسانی که به خاطر تشکر نکردن ما آن شخص بیخیال آن کار شده است .

امروز در ماشین راننده میگفت گوشی پیدا کرده ام و بردم تحویل دادم طرف علاوه بر اینکه تشکر نکرده کرایه راه منم نداده چه برسه به مژدگانی
اگر آن شخص دفعه بعد چیزی پیدا کرد و تحویل نداد . گناهکار اصلی آن صاحب گوشی است که تشکر نکرده است

پس قدرت تشکر را دست کم نگیریم . لازم نیست اتفاق بزرگی بیفتاد تا تشکر کنیم

به هر بهانه ای از این قدرت استفاده کنیم

ازتون ممنونم که مطلب من را خواندید و وقت خودتون را به من دادید

دیدگاهتان را بنویسید