نتیجه ی این کار برای امروز نیست

هر نتیجه ای برای فردا است .

دارم این روش رو عمل میکنم بهش . خیلی برای من مفید و عالی بوده است .

هر کاری انجام میدم اینو به خودم یاد آوری میکنم نتیجه ی این کار برای امروز نیست .

مثلا ورزش که میکنم میگم امروز هیچ اتفاقی قرار نیست بیافتد . حالا اگر کمی سرحال شوم میگم این یک نتیجه ی کوچک است که خیلی مهم نیست . منتظر نتیجه ی بزرگ فردایش باش .

بقیه کارهارو هم همینطوری انجام میدم .

این فردا ممکنه واقعا فردا باشد . ممکنه ماه دیگر باشد . ممکنه سال دیگر

اگر کاری رو بشود یک شبه انجام داد پس هر وقت میشود اون رو انجام داد . کاری که هر وقت بشود انجام داد تفاوت آفرین نیست . اگر میخواهیم متفاوت شویم باید برویم سراغ کارهایی که نتیجه ی یک شبه ای بودن نباشد .

برای عالی انجام دادن این کارها هم این طرز تفکر راه خوبی است . باید مداوم به خودمون یادآوری کنیم کار رو انجام بده منتظر نتیجه به این زودی ها نباش .

اگر میخواهیم نتیجه ی کاری رو چک کنیم بندازیم به فردا . این فرصت رو بدهیم یک روز بیشتر تلاش کنیم . همین یک روز بیشتر به شکل عجیبی موثر است .

نمیگم کلا بدون ارزیابی و فکر عمل کنیم ولی بیشتر مواقع یا فکر نمیکنیم یا زیادی فکر میکنیم که به عمل نمیرسه .

اگر کاری رو شروع کردیم احتمالا قبلا بهش فکر کردیم . دیگر لازم نیست هر روز بهش فکر کنیم . روزهای دیگر فقط عمل کنیم . فرصت برای چک کردن اوضاع بعدا است .

به خودم یادآوری میکنم اینی که امروز هستم هم تلاش دیروز و روزهای قبلش بوده و تلاش یک شبه نتیجه ای نخواهد داشت .

این مطلب هم برای امروز نیست . برای فردا است .

میخواهم فردا وقتی که بهش سر زدم مدرکی برای دیگران و یادآوری برای خودم باشد .

دیدگاهتان را بنویسید