دعای زیبای دکتر شریعتی

خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه ی مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم


این دعا رو بعضی روزها با خودم تکرار میکنم
خیلی عمیق و زیباست
بعضی موقع ها از این حسرت میترسم .
میترسم موقع مرگ کاری باشد که ارزو میکردم انجام داده باشم یا بعضی کارها رو انجام نمیدادم .

ولی همانطور که احتمالا شنیدین طبق تحقیقاتی که از بیماران در حال مرگ شده , بیشتر حسرت کارهای نکرده را میخوردند .
شاید دلیلش این باشد وقتی کاری رو انجام نمیدیم هیچ شانسی به اون اون کار ندادیم .

ولی وقتی کاری رو انجام میدیم یا نتیجه اش خوبه یا اگر بد شد باز فرصت بهتر کردنش هست .

بیایم به این حسرت بیشتر فکر کنیم .

گاهی وقت ها با خودم فکر میکنم ممکنه همین الان بمیرم و دیگر نمیتوان هیچ تغییری به چیزی داد حتی نمیشود نوشته ای رو نوشت یا چیزی رو خط زد چه برسد به حرف یا کار مانده . اوضاع چجوریه ؟ حس عجیبیهدیدگاهتان را بنویسید