منتظر دیدن نتیجه نمون

یک مدتی هست بعد از پست گذاشتن در اینستاگرام به سرعت از آنجا فرار میکنم
فضای آنجا به شدت مساعد هست برای تلف شدن وقت و از آن بدتر این که محتوای ارزشمند در آنجا به شدت کم هست .
جدای این ها گاهی برای مشاهده رفتار مخاطب هایم صبر میکنم این صبر کردن چند دقیقه ای و یا سر زدن دوباره باعث میشود وقتم بسوزد .

کمی که فکر کردم دیدم این رفتار به شکل های دیگری هم در زندگیم تکرار میشود .
فکر میکنم یک مدل ذهنی اهمیت دادن به رفتار مخاطب در من شکل گرفته است که این رو دوست ندارم . این که برایمان مخاطب مهم است خوب است ولی این که مطابق اون رفتار کنیم خوب نیست .

البته در این مدل ذهنی فکر میکنم تنها نیستم خیلی از دوستان و ادم های دیگر هم دیده ام که این مشکل رو دارند .

دوستی که هر یک ربع تعداد لایک هایش رو چک میکند , میشود احتمال داد که در آینده هم حرف خاص و متفاوتی نخواهد زد .

باید پس از هر کار مثبتی که انجام میدیم به سرعت برویم سراغ کار مثبت بعدی .

نتیجه رو میتوانیم بعدا چک کنیم یا نتیجه خودش می آید سراغ ما .

این منتظر ماندن برای دیدن نتیجه ی یک کار باعث ازدست دادن نتیجه ی کارهایی است که وقتی در حال انتظار بودیم انجام ندادیم .

دیدگاهتان را بنویسید