معمولی بودن به سرعت تو را به دریای اکثریت پرت خواهد کرد

مدل اکثریت همون مدل زنده بودن بدون زندگی کردن است .

ما کاری که زیاد تکرار کنیم برامون نامرئی میشه و دیگه نمیبینیم اون رو , همین داستان برای خودمون هم هست اگر تکراری باشی در جامعه دیده نمیشوی .

ولی یک نکته اساسی هم باید بهش توجه کرد اون هم این است : ممکن متفاوت باشی ولی چون اول راه هستی دیده نمیشی و اشتباه خودتو تکراری پیشبینی کنی و بیخیال کار شوی .

مثل اکثریت بودن و ناپدید شدن هم مزایایی دارد . وقتی مثل اکثریت باشی دیگر درد و اذیت های متفاوت بودن رو تحمل نمیکنی . راحت میتونی هر وقت مشکلی بود در منطقه ی امن خودت بمونی و…

ما راهی نداریم جز انتخاب یکی از این دو راه . نمیشود یک شب متفاوت بود یک شب معمولی .

اینجوری عمل کردن تو رو به یک معمولی پر ادعا و طلبکار تبدیل میکند .

آدمایی که هر روز از همه جا شاکی هستند بدون اینکه خودشون کاری کنند .

در حال حاضر بیشتر استان های کشور در حال بارش و قسمت هایی درگیر سیل هستند . حالا آدم هایی که هیچ کاری نمیکنند اومدند وسط و از همه شاکی هستند از دولت از کشور از مردم و…

یک اتفاق خنده دار کامنت گذاشتن برای همه است که مینویسند تو داری میخندی و شادی باید فکر مردم و گرفتاری شون باشی نه اینکه فکر زندگی خودت باشی . سوالی که این وسط بی جواب مونده این است که تو چیکار کردی ؟ این وقتی که گذاشتی اومدی نصیحت کامنت کنی نمیشد جای بهتری یا برای کمک خرج کنی.

برای متفاوت و شاهکار بودن اگر بخوایم یک مورد بسیار مهم رو بگیم . باید این رو گفت :

از معمولی بودن فرار کن . معمولی بودن به سرعت تو را به دریای اکثریت پرت خواهد کرد .

دیدگاهتان را بنویسید