فرمول بدبختی

تفسیرها متفاوت است . هر چقدر هم خوب رفتار کنی هر ادمی یک جور کار تو را تفسیر میکند .

بعضی ها بد تفسیر نمیکنند تا ناامید شوی فقط اونجور که تو در نظر داری تفسیر نمیکنند . شاید تعداد محدودی در زمان کم تو را بفهمند .

برای تفسیر بهتر عملمون لازم نیست ساعت ها صحبت و مذاکره کنیم . کافی است بدون توجه به نظر دیگران با اصرار زیاد کار خودمون رو انجام بدیم و ادامه بدیم .

بذاریم تا هر کس فهمید با ما همراه شود , کسی که همراه نیست به زور هم نخواهد فهمید .

شاید تصمیم بگیری به شدت پول در بیاری تا اموزش و یادگیری هایت را بیشتر کنی تا زندگی ات را بهتر کنی ولی همه دقیقا این تفسیر را نمیکنند . خیلی ها بهت برچسب پول پرست و دنیا پرست بهت خواهند زد .

هر چقدر هم برای تغییر عقیده اشون بجنگی بیشتر زخمی ات میکنند .

از طرفی تعداد تفسیر و آدم ها زیاد است حتی اگر بتوانی نظرشون را تغییر بدهی باز ارزش ندارد .

همین یک فرمول رو انجام بده یعنی اهمیت بده به نظرات دیگران تا بدبختی را از نزدیک ملاقات کنی .

دیدگاهتان را بنویسید