گزارش چند روز اخیر

این هفته از از وقت نداشتن برای نوشتن و با این حال نوشتن , گفتم .

از برنامه ریزی گفتم که برنامه ریزی از روز قبل خیلی بهتر جواب میدهد تا برنامه ریختن از صبح همان روز .

از ویژگی تکرار گفتم که از جنبه ی نامرئی آن میشود به دو صورت استفاده کرد .

از انتخاب کلمه هیجان انگیز در لحظه های بحرانی به جای ترس گفتم .

از لحظه های بد و دنبال نقظه ی مثبت آن گشتن گفتم و از معجون بسیار عالیه داشتن تفاوت و تمام تلاش رو کردن صحبت کردم .

دیدگاهتان را بنویسید