نوشتن صرفا جهت نوشتن

اگر ده دقیقه دیرتر مینوشتم تاریخ نوشتن به هم میریخت . درسته عادت هر روز نوشتن به هم نمیخورد . ولی تاریخ هر روز نوشتن به هم میخورد اگر از ساعت دوازده میگذشت .

بالاخره شاید مشکلی پیش بیاید که نشود در یک روز کاری رو انجام داد. حداقل اون یک روز رو اختصاص بدیم به مشکل بزرگتری .

مثلا من امشب نمیخواستم با ننوشتنم به خودم ثابت کنم کار و مشکلم بزرگ بوده است . از طرفی انجام دادن کار در روزِ سخت باعث میشه در زمان های معمولی و آسان اون کار گارانتی باشه که حتما انجام بشود .

دیدگاهتان را بنویسید