اگه کاری غلط است یا بیشتر آن را انجام بده یا قطعش کن !

به نظرت ورزش کردن خوبه ؟ پس زیادتر انجام دادنش هم درست تر است هم بهتر

غر زدن چطور ؟ غلطه ؟ ولی کمتر انجام دادنش بهتر نیست هنوز هم غلط است .

شاید بگیم به هر حال ضررش رو کمتر کردیم ولی شاید بد نباشه که به این فکر کنیم که وقتی کار مضری میکنیم و ناراحتیم و عذاب وجدان بزرگی داریم احتمال قطع شدن آن زیادتر است تا زمانی که آن را کم کنیم .

چون حالا که ضرر آن کم شده چرا اشتیاق داشته باشیم که آن را متوقف کنیم ؟

هر کاری اگر درست است , زیاد تر انجام دادنش هم درست است هم بهتر

اگر کاری غلط است کمتر انجام دادنش هنوز غلط است تا انجام دادنش قطع شود .

اینکه من این هفته کمتر سیگار میکشم هنوز حرف درستی نیست . اگر فکر میکنی مضر است یا بیشترش کن تا عذاب وجدانت شدیدتر بشود یا آن را قطع کن .

دیدگاهتان را بنویسید