به یک شروع کننده ی ساده با هدفی وحشتناک بزرگ نیازمندیم

احتمال یک شروعی بزرگ در ابتدای کار خیلی پایین است

اصلا ابتدای کار با یک شیب بزرگ شروع میشود

برای نداشتن تجربه , خرابکاری زیاد میکنیم کسی حمایت نمیکند حجم کار خیلی بالاست هزینه و ریسک زیاد است

برای همین خیلی ها پس از شروع فرار میکنند . این ها همان نام ها و برندهای یک روزه ای هستند که یک شبه محو میشوند .

البته یک جمع کثیری هم هستند که جرات همان یک شب شروع رو هم ندارند .

یکی از دلایلی که مدام میگن به شغلتون عشق داشته باشین این است که

حالا که هیچ چیزی برای مقابله برابر شیب اول کار نداریم حداقل عشق و علاقه داشته باشیم که بتونیم نجات پیدا کنیم

جرات کنیم اولش ساده باشیم .

عیبی نداره اگر بهمون بخندن یا حمایت نکنن .

والت دیزنی گفته بود :

من فقط امیدوارم که ما یک چیز رو از یاد نبریم اینکه همه چیز با یک موش آغاز شد .

حالا که شروع انقدر ساده است دلیلی ندارد که هدف هم ساده و کوچک باشد .

هدف و ارزو میتونه به شکل ترسناکی بزرگ باشد مثل ارزو الون ماسک که مُردن در مریخ است

چقدر جای این آگهی و تبلیغ خالی است :

به یک شروع کننده ی ساده با هدفی وحشتناک بزرگ نیازمندیم .

دیدگاهتان را بنویسید