برنده ی بازی اشتباه به کجا میرسه ؟

اول میخواستم عنوان رو به این شکل انتخاب کنم بازنده ی بازی درست در هر حالتی از برنده ی بازی اشتباه جلوتر است ولی به دلیل طولانی بودن واینکه ممکنه برای عنوان بودن کمی پیچیده باشد ترجیح دادم عنوان رو تغییر بدم .

در بیشتر رقابت ها سریع به دنبال برنده ی اون و نفر اول میگردیم در صورتی که نفر اخری که پس تموم شدن رقابت از بازی خارج شده و رقابت در عرصه ای که شاید عرصه ی او باشد رو شروع میکنه ایا هنوز بازنده است ؟

بذارین سوال دیگه ای بپرسم .

یک طرف برنده ای است که از اول شدن خودش به جز مدال هیچ چیز جذابی به دست نیاورده و رشته ی ورزشی او برایش دیگر تکراری و یکنواخت شده و از طرفی به اندازه ای که میخواد پول و احترام رو به دست نیاورده .

نفر دومی داریم که باور ضعیف بودن کشور خودش رو میشکنه و دوم میشه و احترام مردمش را به دست میاره و عاشق این رشته ورزشی است و با پول کمی که به دست اورده بود بهترین پیشرفت هارو رقم زده .

حالا سوال اصلی : لطفا بازنده رو مشخص کنید .

احتمالا چیزی که متوجه میشیم این است که همیشه نمیتوان نفر اول هر مسابقه ای رو برنده دانست .

باید به بازی ها بیشتر دقت کرد . به چه بازی و مسیری وارد میشیم ؟ اگر مسیر غلط بود جرات دور زدن رو داریم ؟ اصلا مسیر رو هر چند وقت یکبار انالیز میکنیم ؟ یا با سرعت زیاد در حال حرکت به نا کجا اباد هستیم و از داشتن سرعت زیاد لذت میبریم ؟

برای برنده ی واقعی بودن باید در بازی درست , نفر اول شد .

در بازی درست حتی نفر دوم رو هم نمیتوان بازنده دانست .

شاید بازنده ای که مدام در حال باختن در بازی اشتباه است به مراتب خوش شانس تر از برنده ی بازی اشتباه باشد . چون بازنده ی بازی اشتباه امکان ترک بازی برایش خیلی راحت تر است ولی برنده ی اشتباهی برای تصاحب وزنه های اشتباهیه زیاد دیگه قادر نیست به راحتی از بازی دل بکند .

دیدگاهتان را بنویسید